Ndr. stationsvej 14 A - X

Velkommen til Ndr. stationsvej 14 A - XVi har etableret en ejerforening som danner rammen omkring fællesskab og vedligeholdelse af vores udvendige arealer. Vi gør meget ud af at boligerne står så pæne som overhovedet muligt og at vi solidarisk hjælper hinanden som naboer. Vi holder årligt arbejdslørdag, hvor vi arbejder og hygger os sammen.


Ndr. stationsvej er et område i udvikling og med en forventet renovering af stationsområdet, samt udvidelsen af Syddansk Universitet og at University College Sjælland har planer om at flytte hertil (http://slagelse-kp13.odeum.com/download/slagelseendelig.pdf), gør at lejligheden bliver placeret midt i et centrum af uddannelse og nært byliv.


Lejlighederne lægger med andre ord centralt i forhold til alt fra indkøb til fitness. Alle er velkomne her, der bor både studerende, familier og ældre mennesker.


Rent praktisk og historisk omkring lejlighederne så er det den "Gamle konservesfabrik" som blev bygget i 1917 der er blevet bygget om til tidssvarende lejligheder i 2008.


Kig rundt på vores hjemmeside og tag endelig kontakt ved spørgsmål.Området set fra indkørslen af.Nærbillede af Baghuset.Forhuset.

Bestyrelse

Formand

Niels Boll Nielsen

Ndr. Stationsvej 14V

Tlf. 40 51 24 47

nbon@webspeed.dk

Næstformand

Søren Martin Nexø

Ndr. Stationsvej 14S 1. 4

Tlf. 22 23 33 40

severin190@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Ole S Christiansen

Ndr. Stationsvej 14A 1.

Tlf. 51 26 22 88 / 58 52 70 36

Suppleant

Andreas Løkkegaard

Ndr. Stationsvej 14S 1.

Tlf. 20 99 13 00

Administrator

Advokatfirmaet Søren Larsen

Skovsøgade 1

4200 Slagelse

Tlf. 58 50 11 41 / 58 52 02 41

Revisor

Dansk Revision

Tjørne Allé 2

4200 Slagelse

Tlf. 58 58 18 00

slagelse@danskrevision.dk

Ansvarsområder i ejerforeningenFormanden:


1. Tilrettelæggelse af generalforsamling og bestyrelsesmøder.

2. Dagligt samarbejde med foreningens administrator.

3. Foreningens talsmand udadtil.

4. Varetagelse af daglige administrative opgaver.

5. Kontakt til forsikringsselskab.

6. Kontakt til snerydningsselskab.

7. Intern ledelse af parkeringsordningen.

8. Kontaktperson til Ejerforeningen Ndr. Stationsvej 14 Y.

9. Kontaktperson til Andelsboligforeningen Ndr. Stationsvej 14 G.Næstformand:


1. Tilsyn med bagbygningen udvendig.

2. Tilsyn med kældrene under bagbygningen.

3. Kontaktperson til øvrige naboer.

4. Kontaktperson til bagbygningens beboere.

5. Administration af foreningens hjemmeside.

6. Skriver referat og dagsorden.

7. Ajourfører arbejdsdokument.

8. Administrerer gæsteparkeringstilladelser.Bestyrelsesmedlem:


1. Samarbejde med vicevært.

2. Udvendigt tilsyn med forbygningen og andelsboligen.

3. Tilsyn med kælderen under andelsboligen.

4. Kontaktperson til elevatorfirmaet.

5. Tilsyn med renovationen.

6. Kontaktperson til forbygningens beboere.

7. Administrerer gæsteparkeringstilladelser.

Viceværtens opgaver 1. Græsslåning
 2. Ukrudt
 3. Ordne hæk 2 gange årligt. Første gang inden Sct. Hans.
 4. Rengøring af trappeopgang (Fejning og vaskning af gulv/tørre overflader af ved vinduer og andet).
 5. Holde orden i skur og kælderrum.
 6. Feje kælderrum, udendørs arealer og trapper
 7. Samle affald 2 gange ugentligt (nn runde med spand og gribestang).
 8. En gang om året vaske affaldcontainere med klor.
 9. Give bestyrelsen besked ved brud på ordensreglement.
 10. Skifte pærer i udendørs lamper (Ole ved alt om lamperne hvis du har nogen spørgsmål).
 11. Holde området pænt.
 12. Deltage i arbejdslørdag.
 13. Andre ad hoc opgaver.

Alle henvendelser vedrørende vicevært skal gå til bestyrelsen.

V E D T Æ G T E R


for


Ejerforeningen Nordre Stationsvej 14 A - F


Klik herReferater af afholdte bestyrelsesmøder2017


Nyhedsbrev tirsdag d. 14. november


Nyhedsbrev onsdag d. 28. juni


2016


Dagsorden for bestyrelsesmøde lørdag d. 10. december


Nyhedsbrev lørdag d. 10. december


Dagsorden for bestyrelsesmøde lørdag d. 29. oktober


Nyhedsbrev søndag d. 7. august


Bestyrelsesmøde mandag d. 22. februar


Dagsorden for bestyrelsesmøde mandag d. 22. februar


2015


Bestyrelsesmøde mandag d. 21. december


Bestyrelsesmøde mandag d. 9. november


Dagsorden for bestyrelsesmøde mandag d. 9. november


Bestyrelsesmøde torsdag d. 24. september


Dagsorden for bestyrelsesmøde torsdag d. 24. september


Bestyrelsesmøde fredag d. 28. august


Bestyrelsesmøde torsdag d. 28. maj


Dagsorden for bestyrelsesmøde torsdag d. 28. maj


Bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. april


Dagsorden for bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. april


Bestyrelsesmøde torsdag d. 5. marts


Dagsorden for bestyrelsesmøde torsdag d. 5. marts


Bestyrelsesmøde torsdag d. 5. februar


2014


Bestyrelsesmøde tirsdag d. 2. september


Bestyrelsesmøde torsdag d. 17. juli

Husorden for Ndr. Stationsvej 14 A - XGenerelt.

Det forudsættes, at foreningens område fremstår pænt og opryddet.


Cykler.

Cykler parkeres i de opstillede cykelstativer eller i de i kælderen afsatte områder.

Der må ikke sættes cykler op af mure og trapper samt på gangbroer.


Biler og parkering.

A. Der må kun parkeres i de opmærkede båse.

B. Parkeringspladsen er forbeholdt biler ejet af foreningens medlemmer og deres gæster. Dog må besøgende til og medarbejdere hos erhvervslejlighedsejerne benytte parkeringspladsen i dagtimerne.

C. Medlemmernes gæster henvises så vidt muligt til den offentlige parkeringsplads, hvor der er etableret direkte adgang til foreningens område.

D. Alle private ejere har mulighed for at hente en fast parkeringstilladelse, pr. lejlighed hos ejerforeningens formand.

E. Alle faste parkeringstilladelse vil blive påført lejlighedsnummer, for at forhindre misbrug.

F. Antallet af parkeringstilladelser til de enkelte virksomheder i ejerforeningen, forhandles løbende med bestyrelsen

G. Parkeringstilladelserne kan kun bruges til egen bil, lånt bil eller ved besøg fra udefrakommende til ens egen lejlighed.

H. Gæsteparkeringstilladelser kan hentes hos alle bestyrelsens medlemmer.

I. Der må ikke gives parkeringstilladelser til udefrakommende, som ikke har noget ærinde på ejerforeningens matrikel eller hos en af ejerne.

J. Klager over parkeringsbøder er ejerforeningen uvedkommen.

Bestyrelsen vil tage ovenstående parkeringsregler til revurdering, når vi er nået halvvejs igennem året.

Konstateres der hermed snyd med parkeringsreglerne, vil reglerne blive skærpet.


Affald

Foreningen betaler kun for det antal containere, der er absolut påkrævet.

Affaldet skal komprimeres mest muligt og skal altid anbringes i containerne.

Der må ikke lægges mere affald i containerne, end låget kan lukkes.

Der sorteres i brandbart affald og grønt affald.

Reklamer, aviser kan blive lagt i grøn container og glas henvises til containerne på den offentlige parkeringsplads. Dåser fra Tyskland kan ligeledes afleveres i en tønde som står ved siden af alt renovationen.

Ved stort brændbart, ikke brandbare materialer eller andet, henvises der til genbrugspladsen.


Husdyr.

Ejere af husdyr er ansvarlig for, at disse ikke sviner eller færdes frit på foreningens område.


Støj.

Det forudsættes, at hvert enkelt medlem og besøgende hos denne viser hensyn til de øvrige beboere.

Specielt i den varme tid, hvor der kan være behov for at åbne døre og vinduer, skal man optræde afdæmpet og skrue ned for musikken.


Træterrassens husorden


Placering af møbler og andre genstande på Svalegangen.

Møbler skal placeres så der sikres en gennemgang på 1.20 meter fra rækværk.


Ophængning af markise.

Der må hænges markise op, men følgende krav skal være opfyldt:

A. Markisen skal være af grålig farve med neutralt stel.

B. Markisen må ikke køres længere ud, end til 1.20 meter fra rækværk.

C. Bredden på markisen må ikke overstige bredden på lejligheden.

D. Indkøb og vedligeholdelse påhviler de ejere, som har hængt dem op.


Rækværk.

Stål rækværket må gerne blive beklædt med et sort hegn, som kan fastspændes til rækværket. Kravet til det sorte hegn er som følgende:

A. Hegnet skal være af samme dimensioner og art hele vejen langs svalegangen.

B. Indkøb og vedligeholdelse af disse påhviler ejerne på Svalegangen.


Grill på træterrasse.

Der må godt grilles på træterrassen, givet at der sørges for et underlag af ikke brandbart materiale under grillen. Dette skal skåne terrassen for gløder og lukke ned for antændingsmulighed. Derudover er der nedenstående regler:

A. Der må kun anvendes kuglegrill og gasgrill.

B. Markisen skal være rullet tilbage når der grilles.

C. Der må kun anvendes papir, optændingsblokke eller elektrisk opstarter når grillen skal antændes. Der må ikke anvendes tændvæske.

D. Der må kun antændes kulbriketter i grillen. Træstykker og andet brandbart materiale må ikke anvendes.

E. Grillen må ikke efterlades tændt og skal være fuldstændig slukket før man forlader Svalegangen.

F. Gasgrill er kun omfattet af afsnit B i denne del af husordenen, samt kravet om underlag.

Referater af afholdte generalforsamlinger2017


Ordinærordinær generalforsamling mandag d. 3. april


Årsberetning


2016


Ekstraordinærordinær generalforsamling mandag d. 23 maj 2016


Ordinærordinær generalforsamling torsdag d. 9. maj 2016


2015


Ordinær generalforsamling tirsdag d. 28 april 2015


Ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 5. februar 2015


2014


Ordinær generalforsamling torsdag d. 24 april 2014


ArbejdslørdagArbejdslørdagen er en fastlagt dag på året. Det er hver den første lørdag i september måned. Det er en dag hvor vi alle mødes for at deltage i fællesskabet og for at holde styr på de udendørs arealer som ejerforeningen råder over. Arbejdslørdagen sparer ejerforeningen hvert år ejerforeningen for mange penge, da det det er arbejde som skulle hyres ind udefra eller som skulle foretages af vores lønnede vicevært.

ØkonomiDriftsplaner


Vedligeholdelsesplan for forhuset


Vedligeholdelsesplan for baghuset


Vedligeholdelsesplan for andelsforeningen


2016


Årsregnskab


2015


Årsregnskab


2014


Årsregnskab


NyhederGamle cykler i kælderen smides ud. En del af parkeringspladesen spærres af til loppemarked. Se her.


04.06.2015 13:00 | Webmaster


Nedlagt posthus skal være en del af campus. Se her.


23.11.2014 14:00 | Webmaster


Tilmeld nyhedsbrevTilmeld dig ejerforeningens nyhedsbrev og få nyheder direkte på email. Hvis du ønsker at afmelde, send da en email til webmaster@ndrstationsvej14.dk.Fornavn:

Efternavn:

Indtast din e-mail:
Loppemarked på Ndr. stationvej 14KontaktEjerforeningen Ndr. stationsvej 14 A - X kan kontaktes på email nbon@webspeed.dk.


Ris, ros og forslag til siden sendes til webmaster på email webmaster@ndrstationsvej14.dk.